beer-fill

Mikkeller collaborates with the Danish Deaf National Association

In collaboration with the Danish Deaf National Association (DDL), Mikkeller has created a tasting box with six different beers. With the purchase, you support Danish deaf and Danish sign language programs.

“We are pleased and proud that such a reputable brewery as Mikkeller supports the deaf cause and Danish sign language. It is important for us to raise awareness about deaf and Danish sign languages so that we become as visible as possible. Hopefully, a lot of curious people will buy the sign language box and wish to learn more, says Lars Knudsen, Chairman of DDL.

The collaboration also makes good sense for Mikkel Borg Bjergsø, CEO and founder of Mikkeller.

"My own daughter has a hearing impairment, so this is a cause I can relate closely to, and so I generally think it's important to support and raise awareness about small, invisible groups in society that are often forgotten," he says.

Beer can help break down prejudice

Deaf people are a small and proud minority group, but are slightly overlooked in society - and with invisibility prejudices and taboos often follow.

“My experience is that when you meet over a good beer, you lower your shoulders and are open to getting to know new people. Thus, together we can help break down barriers and prejudices,” says Lars Knudsen.

10 percent of the proceeds go to DDL. In the box you also get a Danish sign language alphabet, so you can learn basic signs. After a good beer it is always a little easier to learn new languages and not least to speak them.

Here you can see how it went when Mikkeller invited two representatives from DDL and a sign language interpreter for a tasting of the new box. The beer tasting is of course translated into sign language so everyone can join!

Buy the box right here

Danish version of the press release

Mikkeller samarbejder med Danske Døves Landsforbund

Mikkeller har i samarbejde med Dansk Døves Landsforbund (DDL) skabt en smagekasse med seks forskellige øl. Med købet støtter du danske døve og dansk tegnsprog.

“Vi er glade og stolte over, at et så velrenommeret bryggeri som Mikkeller støtter op om døvesagen og dansk tegnsprog. Det er vigtigt for os at skabe opmærksomhed omkring døve og dansk tegnsprog, så vi bliver så synlige som muligt. Forhåbentlig er der en masse nysgerrige, der køber tegnsprogskassen, og som har lyst til at vide mere”, siger Lars Knudsen, Landsformand i DDL.

Samarbejdet giver også rigtig god mening for Mikkel Borg Bjergsø, administrerende direktør og grundlægger af Mikkeller.

“Min egen datter har en hørenedsættelse, så det er en sag, jeg kan relatere tæt til, og så synes jeg generelt, at det er vigtigt at støtte og skabe opmærksomhed omkring små, usynlige grupper i samfundet, som ofte bliver glemt”, siger han.

Øl kan være med til at nedbryde fordomme

Døve er en lille og stolt minoritetsgruppe, men bliver lidt overset i samfundet – og med usynlighed hører ofte fordomme og tabuer.

“Min oplevelse er, at når man mødes over en god bajer, så sænker man skuldrene og er åben for at lære andre mennesker at kende. Dermed kan vi sammen være med til at nedbryde barrierer og fordomme”, siger Lars Knudsen.

Ti procent af overskuddet går ubeskåret til DDL. Med i kassen får du også et dansk tegnsprogs håndalfabet, så du kan lære de helt basale tegn. Og efter en god øl er det altid lidt lettere at lære nye sprog og ikke mindst tale dem.

Her kan du se, hvordan det gik, da Mikkeller inviterede to repræsentanter fra DDL og en tegnsprogstolk til smagning på den nye ølkasse. Ølsmagningen er selvfølgelig tegnsprogstolket, så alle kan være med.

Du kan købe smagskassen lige her

👋 Say Hi!
Mikkeller Logo
Facebook LogoInstagram LogoTwitter LogoYouTube Logo